Page content

Het verschil tussen een mening en feedback

Gevraagd of ongevraagd, krijgen of geven we mensen feedback. Maar is het nu feedback die we geven of toch ongemerkt iets anders. 

Feedback als hulpmiddel

Een belangrijk ingredient van onze workshop is het geven van feedback aan elkaar. Om die zo zuiver en veilig mogelijk te laten verlopen willen we van te voren definieren wat wij onder feedback verstaan.

We laten ons daarin leiden door de uitstekende beschrijving van Erik van Praag in zijn boek “Spiritueel Leiderschap”

Feedback is een hulpmiddel om open communicatie te bevorderen. Feedback betekent eigenlijk terugkoppeling. In de communicatietheorie gebruiken we het voor informatie hoe we elkaar zien. Er is een feedbackgever en een feedbackontvanger. De informatie van de zijde van de feedbackgever bestaat uit hoe hij de ander waarneemt en welk gevoel dat bij hem oproept.

Feedback is een uitstekend middel om te komen tot open communicatie, maar dan moet het wel aan zekere voorwaarden voldoen.

Feedback geven

Aan de kant van de gever:

  1. Man en paard noemen: Feedback moet direct, specifiek en concreet zijn, aan vaagheid hebben we niets; dat kan zelfs verwarrend werken. Dus: of een concrete beschrijving van het gedrag, of een precieze beschrijving van de indruk of het gevoel dat de ontvanger bij de gever oproept.
  2. Geen oude koeien uit de sloot: De bedoeling is dat de feedback door de ontvanger er- en herkend kan worden. Daarom is het van belang dat feedback zo snel mogelijk gegeven wordt na het moment waarop de aanleiding er voor heeft plaatsgevonden.
  3. Feelings are facts. Gevoelens zijn feiten en als ze niet iets zeggen over de feedback-ontvanger dan zeggen ze in ieder geval iets over de gever. Het is uitdrukkelijk van belang ze uit te spreken, anders kleuren ze op onduidelijke wijze de feedback.
  4. De intentie van de gever dient gericht te zijn hetzij op het bevorderen van open communicatie, hetzij op steun aan de ontvanger. Feedback dient dus gegeven te worden uit liefde, of een afgeleide vorm daarvan. Het moet met name niet gericht zijn op het dumpen van de eigen gevoelens op de ontvanger, of op het omlaag halen van de ontvanger. De ontvanger is geen vuilnisvat of toiletpot, bestemd voor de ‘shit’ van de gever.
  5. Feedback is geen kritiek. Kritiek houdt altijd een oordeel in. Oordeel zou in werksituaties beperkt moeten blijven tot het beoordelen van prestaties aan de hand van duidelijke, van tevoren overeengekomen criteria. En buiten werksituaties is er helemaal geen ruimte voor oordelen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat elk gedrag van de ander maar geaccepteerd moet worden. We kunnen feitelijk en gevoelsmatig aan het gedrag van anderen grenzen stellen, zonder de persoon daarachter te oordelen. Wat weten we namelijk wezenlijk van de ander af? Bitter weinig. De rampzalige werking van oordelen in organisaties en in de samenleving in het algemeen kan moeilijk overschat worden. Het maakt onveilig en zet mensen aan tot openlijke en verkapte strijd. Waar oordeel is, gaan vergeving en liefde het raam uit.
  6. Feedback is een waarneming, een indruk, een gevoel. Geen verklaring op psychologische analyse. Wel: ‘Ik heb last van je geïrriteerdheid’. Niet: ‘Je bent zo geïrriteerd. Zeker ruzie gehad thuis? ‘ (verklaring). Ook niet: ‘Je bent zo gauw kwaad op me. Ik doe je zeker aan je vader denken’ (psychologiseren). Verklaren, analyseren en psychologiseren maakt de gever superieur, de ontvanger klein en roept weerstand op. Niemand wil graag in een hokje geduwd worden.

Feedback ontvangen

Aan de kant van de ontvanger:

Aan de kant van de ontvanger is er maar een voorwaarde voor de effectiviteit van de feedback: open luisteren, luisteren en nog eens luisteren. Feedback is als geestelijk voedsel en wil het werken dan moet het net zo behandeld worden als gewoon voedsel: je kauwt het, je proeft het, je slikt het door, je verteert het en pas dan: wat je niet gebruiken kunt dat scheid je uit. Je hoeft het niet met feedback eens te zijn, maar of het waardevol is kan pas later worden beoordeeld. Dus: innemen. Het horen, het laten bezinken, erover mediteren. Het wordt je niet voor niets verteld. Elke reactie op feedback, anders dan ‘dank je’ of ‘ik heb je gehoord’ dient te worden opgevat als een verdediging tegen feedback! Dat geldt voor verklaringen (‘dat komt omdat….’), ontkenningen (‘volgens mij zie je dat toch echt verkeerd’), feedback op feedback (‘ja, maar jij…’) enzovoort. Doe het niet, het verhindert diep contact en belemmert de leerervaring. Zelfs uitingen van spijt of berouw zijn pas waardevol op een later tijdstip, als de feedback verwerkt is.

In de workshops “Zie hoe anderen jou zien” ervaar je aan de hand van video opnames en feedback, hoe jij en jouw boodschap overkomen.

Klik hier voor meer informatie over onze workshops

 

Mis niets meer

Vul hieronder jouw voornaam en emailadres in en mis niets meer

Wij hebben ook een hekel aan spam

Comment Section

0 reacties op “Het verschil tussen een mening en feedback

Plaats een reactie


*